Om van een rustige vakantie te genieten

Huurvoorwaarden

Aanmelding. Met een E-mail geeft de huurder aan de verhuurder een tijdelijke reserveringsovereenkomst voor een bepaalde periode. Een reserveringsperiode heeft een minimale duur van 1 week en loopt van zaterdagmiddag 14 uur voor het gereserveerde weeknummer tot zaterdagochtend 10uur in het gereserveerde weeknummer.
Deze tijdelijke overeenkomst komt echter eerst tot stand indien de verhuurder aan de huurder de overeenkomst en de prijs heeft bevestigd.
Bij het afsluiten van de reserveringsovereenkomst is een directe aanbetaling van 25% van het totale bedrag noodzakelijk.
Na de aanbetaling van 25% van het huurbedrag is de huurovereenkomst van kracht en wordt de reserveringskalender door verhuurder bijgewerkt.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reserveringsperiode te zijn voldaan. U krijgt een telefoonnummer en zal bij aankomst op de afgesproken tijd worden ontvangen bij de woning.

Huurprijs. De huurprijs is gebaseerd op een verblijf van maximaal 6 personen. Bij meer personen wordt een toeslag van 5 euro per dag berekend. Bij overschrijding van het aangemelde aantal personen dient het verschil bij aankomst direct voldaan te worden. De huurprijs is mede gebaseerd op het gebruik van de klimaatinstallatie.

Annuleren. De huurder heeft het recht voor aanvang van de huurperiode te annuleren.
Hiervoor worden de volgende kosten in rekening gebracht:
-Tot 8 weken voor de huurperiode 25% van de totaalprijs,
-tot 4 weken voor de huurperiode 50% van de totaalprijs
– en bij minder dan 4 weken, annuleren of niet verschijnen bij aanvang van de huurperiode de gehele huurprijs.

Schade. De huurder is verantwoordelijk voor de door hem veroorzaakte schade aan of in het verhuurde ( porselein, glas, wasgoed, meubels etc.).
Een onderdeel van het huurcontract is dan ook dat de huurder akkoord gaat met een overhandigde inventarislijst, tenzij huurder binnen 24 uur na het betrekken van het gehuurde melding maakt van eventuele gebreken.

De huurder is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door natuurgeweld of andere niet aan hem toe te rekenen schade tijdens zijn verblijf in de woning. Het verblijf in de woning en het bijbehorende perceel is geheel voor eigen risico.

Gebruik. De huurder staat in voor een verantwoord gebruik van het verhuurde als ware het zijn eigendom. Tijdens het verblijf dient de huurder de woning zelf te reinigen. De huurder staat garant voor de reinheid en zorgvuldige oplevering bij vertrek van het verhuurde.

Roken en Huisdieren. Omdat er mensen zijn die luchtwegproblemen hebben is het roken in huis niet toegestaan en zullen huisdieren toegelaten kunnen worden na overleg.

Klachten. Indien er reden is voor klachten over het gehuurde wordt u verzocht dat direct mee te delen, zodat eventuele gebreken verholpen kunnen worden.
De huurder is verplicht bij eventueel optredende storingen alles in het werk te stellen om de eventuele gevolgschade tot een minimum te beperken.

Met de reservering van deze woning gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Eventuele afwijkingen zijn te bespreken met de verhuurder.